Zajímá vás

Ochrana osobních údajů

Jak zpracováváme data, která nám poskytujete?
Veškeré informace ohledně GDPR naleznete na této stránce.

Tímto udělujete svobodný a informovaný souhlas spolku MARACAIBO, z.s., se sídlem Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43382614, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 3643 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších zákonů ČR zpracovával veškeré osobní údaje dítěte a rovněž veškeré osobní údaje zákonného zástupce (společně dále jen „OÚ“), které jsou obsaženy v přihlášce dítěte na dětský tábor na rok 2020 pořádaný Správcem.

OÚ obsažené v této přihlášce je nutné zpracovat za účelem:
• účasti dítěte na dětském táboře • organizace dětského tábora
• případného poskytnutí údajů oprávněným institucím (KHS, zdravotní zařízení, účetní apod.)
• komunikace se zákonným zástupcem dítěte před a v průběhu dětského tábora
• zpracování statistiky

a tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku po skončení dětského tábora.

Zákonný zástupce dítěte rovněž uděluje souhlas s použitím fotografií a videí z dětského tábora za účelem propagačních aktivit Správce (prezentace na webu Správce, na Facebook stránce Správce). Fotografie a videa budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. Příjemcem OÚ zpracovaných na základě tohoto souhlasu je hlavní vedoucí tábora, účetní, v případě potřeby KHS a zdravotní zařízení, pojišťovna.

Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že má v souvislosti s OÚ poskytnutými na základě tohoto souhlasu vůči Správci právo na přístup k OÚ, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost OÚ, možnost vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů a právo na odvolání tohoto souhlasu se zpracováním OÚ.