Kdo jsme

Maracaibo, z.s. je spolek věnující se pořádání stanových táborů pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ. Tábor je vybaven podsadovými stany, velkými hangáry (kuchyň, jídelna,…), suchými záchody a vojenskými polními sprchami umožňujícími sprchovat se v teplé pitné vodě. Tábor plně vyhovuje nařízením Krajské hygienické organizace a dalším nařízením v rámci právního řádu ČR.

“Asi před dvaceti lety, soudě podle historických artefaktů stále žijících táborníků z Podolí, to všechno vypuklo. A táhne se to do dneška – zrodilo se jméno Maracaibo a spolu s ním se dala dohromady parta bláznů, kdy studenti si odkládají zkoušky, dospělí vybírají dovolenou, živnostníci pozastavují své podnikání, a to vše proto, aby odjeli tábořit do přírody.

Pro všechny z nás je tábor silnou srdeční záležitostí a představa opustit ten svět je nemožná. Každý rok se snažíme dětem zprostředkovat 14 dní v táborovém prostředí bez elektřiny a jiných vymožeností dnešní doby. Na tom si zakládáme!

Sršíme nápady, přirozeností a pílí. Někdy si sice také nadáváme, křičíme na sebe, ale nakonec jsme vždycky jeden tým! To jsme zkrátka My, táborníci Maracaiba, kteří dokáží rozezvučet své hlasivky do neslýchaných tónin, za doprovodu hudebně nadaných kytaristů, bubeníků a tlučdovšehoťuků…“

Zapsáno v Olešínkách
roku 2011 – HV Marťa